ဖြေရှင်းချက်

ပင်လယ်ရေတွင် Anion ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်း။

ဗားရှင်း- 23/09/2022

ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက် 96% တွင် Anions ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်း။

ဗားရှင်း- 23/09/2022

ပုတ်ရေတွင် Chlorite၊ Chlorate နှင့် Bromate ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း။

ဗားရှင်း- 23/09/2022

Alumina ရှိ ဖလိုရိုက်နှင့် ကလိုရိုက်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း။

ဗားရှင်း- 23/09/2022

Circuit Board တွင် Ions များစွာကို ထောက်လှမ်းခြင်း။

ဗားရှင်း- 23/09/2022

ပိုးသတ်ဆေးလုပ်ငန်းတွင် Ion Chromatography ကိုအသုံးပြုခြင်း။

ဗားရှင်း- 23/09/2022

တက်ဘလက်မှ ဓာတ်ပြုပစ္စည်းများတွင် ဆိုဒီယမ်ကို စစ်ဆေးခြင်း။

ဗားရှင်း- 23/09/2022

ion chromatography ဖြင့် မွေးကင်းစကလေးဖော်မြူလာနို့မှုန့်တွင် galactooligosaccharides ၏ဖြေရှင်းချက်

ဗားရှင်း- 10/01/2022

အစားအစာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်းတွင် အိုင်းယွန်းခရိုမာတိုဂရမ်၏ အသုံးချဖြေရှင်းချက်

ဗားရှင်း- 10/01/2022

အရုပ်များတွင် Chromium (VI) ကို IC-ICPMS ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း။

ဗားရှင်း- 26/05/2021

သောက်သုံးရေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် ion chromatography ကိုအသုံးပြုခြင်း။

ဗားရှင်း- 26/05/2021

ပတ်ဝန်းကျင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် အိုင်းယွန်းခရိုမာတီရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုခြင်း။

ဗားရှင်း- 26/05/2021

ion chromatography ဖြင့် glyphosate တွင် cations ၏ဖြေရှင်းချက်

ဗားရှင်း- 26/05/2021

ion chromatography ဖြင့် တွင်းထွက်ရေကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း၏ အသုံးချဖြေရှင်းချက်

ဗားရှင်း- 26/05/2021

အိုင်းယွန်းခရိုမာတိုဂရပ်ဖြင့် ရွှံ့သစ်ခုတ်ခြင်း၏ အသုံးချဖြေရှင်းချက်

ဗားရှင်း- 26/05/2021

Ion Chromatography ဖြင့် ဂျုံမှုန့်တွင် Bromate ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ဗားရှင်း- 26/05/2021

နို့မှုန့်တွင် Fructose ကို Ion Chromatography ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း။

ဗားရှင်း- 26/05/2021

EPA302 Ion Chromatograph ဖြင့် သတ္တုတွင်းရေတွင် Bromate တိုင်းတာခြင်း။

ဗားရှင်း- 26/05/2021

ကလိုရိုက်၏ အသုံးချဖြေရှင်းချက်၊

ဗားရှင်း- 26/05/2021